Avatar

Michael Connell

Senior Systemkonsulent

Stavanger, Norway

micconnell@gmail.com

+47 920 57 763

CV in English


Ferdigheter

ASP.NET

90%

C#

90%

MS SQL

100%

Oracle

100%

PowerBuilder

100%

JavaScript

80%

JQuery

80%

HTML

75%

CSS

60%

Språk

English

NorwegianPersonalia

Jeg er en IT-konsulent med over 40 års erfaring. Jeg har jobbet med databaser og klient / server løsninger i over 25 år og med web applikasjoner siden 2003. Jeg har inngående kunnskap om både Oracle og MS SQL Server samt webutvikling ved bruk av ASP.NET.

Jeg har kompetanse innen teknologier som ASP.NET, C #, HTML, JavaScript, JQuery og CSS. Jeg har også erfaring med Git / Github og Azure DevOps.

Jeg er omgjengelig, har gode sosiale forhold med kolleger og liker å lære nye ferdigheter. Jeg jobber godt selvstendig og er resultatorientert.

Jeg har både britisk og norsk statsborgerskap.

Arbeidserfaring

Software Developer / Draga AS
Juni 2021 - Nåværende

Ansvarlig for applikasjonen Engineering Information System / Cabling System (EIS / CabSys) som er en legacy PowerBuilder applikasjon som krever modernisering. Ansvaret inkluderer oppretting av utviklingsmiljøet (installering av den nyeste versjonen av PB og oppgradering av programmet, tilkobling av PB IDE til kildekontroll samt installering av kildekontroll for database objekter), undersøking og dokumentering av applikasjonen, modernisering av brukergrensesnittet samt undersøkelse av mulige løsninger for konvertering av databasen fra Oracle til MS SQL Server.

Appeon PowerBuilder 2019 R3 / 2021 med PFC, PowerServer 2021, Oracle 19c og MS SQL Server. Toad for Oracle, GitLab, Azure DevOps, Red-Gate Source Control for Oracle og SQL Search, Novalys Visual Expert og MS SQL Server Migration Assistant for Oracle.


IT Konsulent / Oljedirektoratet
August 1998 - Nåværende

Opprinnelig ansvarlig for utvikling av de to applikasjoner for integrasjon av geologiske data (SAMBA Information Explorer (SIE) og Petroleum Register (PetReg)). Nå ansvarlig for support og videreutvikling av disse to applikasjoner (1 dag per uke). Også ansvarlig for de database skriptene som mater den FactWareHouse databasen, som danner basisen til OD sine FaktaSider websider, pluss en liten webapplikasjon (FluOnce) som muliggjør en "engangsoverføring" av disse dataene og en C# konsol applikasjon som bruker WixSharp rammeverket til å lage msi-er til SIE og PetReg.

PowerBuilder, Oracle, Azure DevOps, Git, TortoiseGit, ASP.NET, C# og MS SQL Server


Senior Systemkonsulent / Delfi Consulting AS
Mai 1997 - Juni 2021

Tidligere medlem av laget som utvikler SBS (Shared Business System) / Tripletex-grensesnittet. Mellom August 2019 og August 2020 jeg var ansvarlig for Strong applikasjonen som var kjøpt av Delfi. Oppgavene inkluderte oppgradering av applikasjonen for lisensiering til mer enn en kunder, definisjon av standards og oppgradering av applikasjonen til å møte disse standards, introduksjon av kilde kontroll samt system dokumentasjon.

Git, TortoiseGit, SourceTree, ASP.NET, C#, PowerBuilder og MS SQL Server.

Merk at jeg var 80% permittert fra denne stillingen fra midten av oktober 2020 og brukte tiden til å lære nye ferdigheter (Angular, React og Power BI) og for å styrke mine eksisterende ferdigheter (JavaScript, Oracle og ASP.NET).

Ta en titt på denne lille YouTube-videosøkeappen som jeg opprettet ved hjelp av React og publisert på Vercel and Netlify


IT Consultant / Systor Vest
August 2020 - September 2020

Kortvarig oppdrag hos Systor Vest. Var med i laget ansvarlig for videre utvikling av Kundesjekk.no, Systors anti-hvitvasking software.

ASP.NET Core, C#, Entity Framework, Vue.js, Vuetify, JavaScript, GitLab, SourceTree, and PostGres SQL.


IT Konsulent / Bouvet
Juni 2018 - August 2019

Database support for Equinor sin ProCoSys (Project Completion System) utviklingsgruppe. Som et medlem av laget jeg var også involverte i utvikling og support av selve applikasjonen.

Azure DevOps, TFVC, SourceTree, TeamCity, Octopus Deploy, ASP.NET, C# og Oracle.


IT Konsulent / ViewLedger
Januar 2017 - Juni 2018

18 måneder konvertering av ViewLedger sin Strong applikasjon fra Pervasive SQL til MS SQL. Også utførte support, vedlikehold og feilretting av den Strong web applikasjonen.

ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, JQuery og MS SQL Server.


Senior Systemkonsulent / Delfi Consulting AS
August 2013 - Desember 2016

Utvikling, testing og support av CabinWeb, et firmahytte utleiesystem.

ASP.NET, TFS, C# og MS SQL Server.


Senior Systemkonsulent / Delfi Consulting AS
August 2013 - August 2016

MarinaWeb: Utvikling, testing og support av eksisterende system.

ASP.NET, C# og MS SQL Server.


IT Konsulent / Safran Software Solutions AS
Februar 2015 - August 2015

3 dager hver uke konsulenttjeneste. Produkt support. Ansvarlig for feilsøking og retting av Safran prosjektstyrings produkter.

PowerBuilder og MS SQL Server.


Senior Systemkonsulent / Delfi Consulting AS
August 2010 - August 2013

Utvikling, testing og support av BoligModul, en applikasjon splittet ut fra DVModulen.

PowerBuilder og Oracle.


IT Konsulent / Statoil
August 2005 - August 2010

Ansvarlig for videreutvikling og support av Daglig Bore Rapportering (DBR) applikasjonen.

PowerBuilder og Oracle.


Senior Systemkonsulent / Delfi Consulting AS
August 2003 - August 2005

Prosjektleder for utvikling av MarinaWeb, en internett applikasjon for administrasjon av småbåthavner.

Java servlets, JavaScript, HTML/DHTML, XML, MS SQL Server.


IT Konsulent / AS Norske Shell
August 2001 - August 2003

Ansvarlig for videreutvikling og support av Shell sine PowerBuilder applikasjoner.

PowerBuilder og Oracle.


Senior Systemkonsulent / Delfi Consulting AS
Mai 1997 - August 1998

Ansvarlig for videreutvikling og support av DV-Modul, en applikasjon for forvaltning av byggningsmassen til Forsvarsbygg.

PowerBuilder og Oracle


Senior Systems Analyst / Elf Petroleum as
Juni 1993 - April 1997

Ansvarlig for utvikling av et internt billettsystem (registrering, godkjenning og oppfølging av jobbforespørsler).

PowerBuilder og Oracle


Metrication Analyst / Tekniskil (B), Brunei
August 1988 - Oktober 1992

Medlem av gruppen som var ansvarlig for konvertering av Brunei Shell sine tekniske systemer til metriske enheter.

CICS Cobol.


Commercial Systems Specialist / Phillips Petroleum Company Norway
August 1981 - August 1988

Gruppeleder for 6 mann "Materials Control and Offshore Support Group".


Utvikler / Babcock Bristol Ltd, WGC, England
September 1979 - August 1981

Prosesskontroll programmering.

Utdanning

Hatfield Polytechnic
1976 - 1979

BSc (med honours) i Computer Science. Graden er NOKUT godkjent.